ANDREA VUKIĆ
Rođena sam 1. svibnja 1992. u Freudenbergu, Njemačka. Diplomirala sam 2016. godine na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti te stekla zvanje magistrica matematike i informatike.
Za vrijeme studija, bila sam voditeljica tečaja Informatike u akademskoj 2015./2016. godini koji organizira Studentski Zbor Sveučilišta u Mostaru.
Sudjelovala sam 3 godine u organizaciji plana rada Dana matematike, informatike i tehnike (MITA-a) na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.
2017. godine sam aktivno sudjelovala na projektu „Rano prepoznavanje ovisnosti o drogama kod djece“ organiziranog od strane Centra za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u Mostaru.
Srednju ekonomsku školu Joze Martinovića sam završila 2011. godine u Mostaru.
Zaposlena sam na mjestu profesorice matematike i računalstva u Srednjoj školi likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru od 2017. godine.
Udana sam i majka dvoje djece.Kontakt:
e–mail:  boskovic.andrea92@gmail.com
Copyright © Boris Jovanović 2023.