DRAŽENA MADŽAR
Zovem se Dražena Madžar, a rođena sam 20. rujna 1972. godine u Mostaru. Osnovnu i srednju školu završila sam u Konjicu. Profesorica sam hrvatskog i engleskog jezika i književnosti. Trenutačno sam uposlena kao prof. engleskog jezika u Srednjoj školi likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru. Aktivno sudjelujem u promociji škole putem društvenih mreža (jedan od voditelja FB profil-a škole) te sudjelovanjem na konferencijama, radionicama i seminarima s učenicima naše škole.
U periodu od 2014. do 2017. god. radila sam kao prof. engleskog jezika u Srednjoj Prometnoj školi, a u periodu od 2001./2002. do 2003./2004. školske godine radila sam kao nastavnica engleskog jezika u O.Š. Bartola Kašića u Rodoču. Također, 2001. – 2019. god. god. radila sam u Agenciji za tečajeve stranih jezika «Verbum», kao profesorica engleskog jezika. Tijekom proteklih godina radim na stručnom usavršavanju, sudjelujući na seminarima i radionicama za profesore, na temu obrazovanja, nastave, jezika, metodike u nastavi i školstvu, u BiH, Hrvatskoj i u inozemstvu (APOSO, Zavod za školstvo Mostar, UWC Mostar, CES, CIVITAS, HUPE, TETA Tuzla, Centar za strane jezike Split, EFP, HZ za Down Sindrom, Oxford University Press, Cambridge University Press, British Council, Express Publishing, Pearson, Buybook, Alfa, TWI za djecu, ADI Center for Development of Educational and Cultural Resources i sl.).
Magistrirala sam 2008. god. na Univerzitetu «Džemal Bijedić» u Mostaru, u suradnji sa Sveučilištem „Jyvaskyla“ u Finskoj, te stekla zvanje magistar obrazovnih znanosti, područje «Individualizacija i inkluzija u obrazovanju».
2010. - 2023. god. sudjelujem na seminarima u organizaciji Zavoda za školstvo, a kasnije i kao suradnik u organiziranju i realizaciji Županijskog natjecanja za osnovne i srednje škole.
2016. – 2022. Bila sam mentorica i organizatorica pri izvedbi školske prakse za studente završne godine Filozofskog fakulteta u Mostaru.
2021. god., u ime škole ostvarena je suradnju s NDC-om Mostar, prilikom realiziranja projekta, „Amfiteatar Nansen“.
Od osnutka Američkog kutka u Mostaru aktivno surađujem i sudjelujem u radionicama i projektima kao što su: „Spelling Bee“, „One Book-One B&H“, uz izložbu „Umjetnost kroz literaturu“, „Let's Read“ te 2013. godine, YLP program i jednomjesečni boravak u SAD-u na stručnom usavršavanju.
Sudjelovala sam na okruglom stolu o inkluziji u obrazovanju u BiH, kao dio projekta „Asistencija u nastavi, sistematski pristup unapređenju inkluzije u BiH“ 2013. godine.
Od 2009. god. pohađala sam dvodnevnu radionicu „Language Test Design for Common European Framework Standards“, a koju su organizirali predstavnici „United States Embassy in Bosnia-Hetzegovina“ u Mostaru i od tada surađujemo na različitim projektima i radionicama.
U veljači 2006. god. pohađala sam seminar za obuku iz menadžmenta i planiranja projekata u Mostaru, u organizaciji CES-a.
U kolovozu 2004. god. pohađala sam seminar u Norveškoj na temu «Nastavnik, škola i izgradnja mira», Fridtjof Nansen Academy u Lillehammeru, gdje su bile uključene i posjete institucijama osnovnih i srednjih škola.
U prosincu 2002. radila sam kao jedan od organizatora međunarodne mirovne konferencije za «Seeds of Peace» na temu «Civic Education and Leadership in Areas of Conflict».
U kolovozu 2002. god. boravila sam u Americi, država Maine, u međunarodnom kampu «Seeds of Peace» kao predstavnica delegacije iz BIH, gdje je bio uključen rad s djecom i institucijama obrazovanja osnovnih i srednjih škola.
Također, od 2007. do 2014. godine, radila sam kao jedan od recenzenata na kompletima udžbenika iz engleskog jezika za 4. razred osnovne škole „MY ENGLISH 1“, nakladnik - ZNANJE d.o.o., Mostar, zatim na setu udžbenika za osnovne škole u HNŽ-u, pri Zavodu za školstvo te na setu udžbenika za 2., 3. i 7. razred osnovne škole devetogodišnjeg obrazovanja, pri Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, kao i na setu udžbenika za srednje škole „Success“, za Buybook Sarajevo.

2000. godine radila sam u IMC-u (Independent Media Commision) kao spot monitor/prevoditeljica, a od listopada 1995. do listopada 1997. radila sam u EC-u (European Commision), Odjel tehničkog ureda za rekonstrukciju i u EU-u (European Union), Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, kao prevoditeljica/asistent.
Od 1993. do 1995. godine živjela sam u Engleskoj i uz rad pohađala tečajeve engleskog jezika. Posjedujem certifikat «The First Certificate of English», te potvrdu o pohađanju tečaja «Proficiency».
Copyright © Boris Jovanović 2023.