ILIJA KEGELJ
Rođen je 1968. godine u Travniku. Oženjen i otac troje djece. Diplomirao je kiparstvo na ALU u Širokom Brijegu u klasi profesora Nikole Vučkovića 2000. godine, gdje je od 2002. do 2012. godine  radio kao predavač na kolegiju Osnove arhitekture. Stalno je uposlen u Srednjoj likovnoj školi Gabrijela Jurkića u Mostaru kao profesor kiparstva. Bio je suradnik na izradi skripte Osnove arhitekture s dip. ing. arh. Duškom Rakićem. Izlagao je na više skupnih izložbi. Autor je nekoliko kiparskih i slikarskih javnih radova. Jedan je od osnivača multimedijalne umjetničke grupe „Nismo se dogovorili oko imena“ u Mostaru s kojom je i izlagao. Imao je tri samostalne izložbe u Širokom brijegu, Bugojnu i na Boračkom jezeru. Bavio se i ilustracijom knjiga. Djela su mu uvrštena u stalnu postavku Franjevačke galerije na Širokom Brijegu. Sudjelovao je na više slikarskih i kiparskih kolonija u BiH i Hrvatskoj.
Naziv djela
Naziv djela
Copyright © Boris Jovanović 2023.