IVONA TERZIĆ
Akademska slikarica (Travnik, 27. X. 1976.). Završila je Školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2001. godine u klasi profesora Nusreta Pašića. U Srednjoj školi likovnih umjetnosti Gabrijela Jurkića u Mostaru predaje praktične predmete na smjeru slikarstva. Skupno je izlagala na velikom broju izložaba u BiH i inozemstvu (Hrvatska, Slovenija, Makedonija, Italija, Mađarska, JAR). Sudjelovala je u organizaciji i radu raznih manifestacija humanitarnoga karaktera posvećenih djeci kao što su likovne radionice za djecu s posebnim potrebama, Dječji festival u CineStaru, likovna kolonija u organizaciji JU Radimlja Stolac i dr. Djela joj se nalaze u samostanu svetog Ante u Sarajevu, u Galeriji crkve Gospe od Škrpjela, župnome uredu crkve svetog Josipa Radnika u Domanovićima, Galeriji kraljice Katarine Kosače i privatnim zbirkama.
Deniz, ulje  na  platnu, 80  x 100 cm, 2010.
Punim jedrima, akrilik na  platnu, 60  x 40 cm, 2017.
Copyright © Boris Jovanović 2023.