Obrađujući klasične materijale kao što su glina, sadra, drvo, kamen ili metal učenici svladavaju vještine oblikovanja forme i prostora. Također, imaju mogućnost upoznati i suvremene materijale koji im pružaju široke mogućnosti za kiparsko izražavanje.


Copyright © Boris Jovanović 2023.