Pruža obrazovanje u svim tradicionalnim i suvremenim slikarskim tehnikama i izrazima, od štafelajnog slikanja pa sve do multimedije. Učenici se osposobljavaju za rad u oblasti štafelajnog slikarstva (ulje, akril, tempera, akvarel, pastel, gvaš...), u oblasti zidnoga i dekorativnog slikarstva (fresko, seko, zgrafito, vitraj, mozaik...) te za rad na plakatnom slikarstvu (reklamni panoi, plakati, murali...).


Copyright © Boris Jovanović 2023.